Η καινοτομία είναι αυτή που ξεχωρίζει τον πρωτοπόρο απ’ αυτόν που ακολουθεί

Image
Image

Psyctotherm

Η Εταιρία μας

Η εταιρεία PSYCTOTHERM ιδρύθηκε το 1969 ως επισκευαστική εταιρεία πλοίων στον τομέα της ψύξης και του κλιματισμού. Σήμερα θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες και καταξιωμένες στο χώρο της ναυτιλίας με τρεις βασικές δραστηριότητες:

  • Την κατασκευή μονάδων Air Condition (Deck - Package- DX – τύπου Chiller), μονάδων ψύξης , MGO Ψυγείων και ψυκτικών στοιχείων.
  • Την αντιπροσώπευση γνωστών κατασκευαστών εξοπλισμού ψύξης από όλο τον κόσμο.
  • Τις υπηρεσίες μελέτης εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής.

R&D

Ερευνητικά προγράμματα

Ο στόχος του τμήματος R&D είναι να αναπτύξει και να παράγει ολοκληρωμένες, οικονομικά αποδοτικές και περιβαλλοντικά ευαίσθητες λύσεις. Όραμα του είναι να μειώσει τις εκπομπές  άνθρακα κατά την παραγωγή ενέργειας, αναπτύσσοντας ανταγωνιστικές λύσεις  προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών και των εγκαταστάσεων.

Παραδείγματα ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι

  • η βελτίωση  της απόδοσης και η μείωση του κόστος μιας καινοτόμου αντλίας θερμότητας πολλαπλών πηγών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εργαλείων που διευκολύνουν το κατάλληλο μέγεθος, τον έλεγχο, τη λειτουργία και την ευελιξία μοντελοποίησης. 
  • Η ανάπτυξη και ο βέλτιστος σχεδιασμός ενός συστήματος που βασίζεται στην τεχνολογία του οργανικού κύκλου Rankine (ORC), για ανάκτηση θερμότητας από το ψυκτικό κύκλωμα των μηχανών των πλοίων και τη μετατροπή της σε ηλεκτρισμό, που παράλληλα, συνεισφέρει στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας του πλοίου, καθώς και στη μείωση των εκπομπών ρύπων, σε πλήρη εναρμόνιση με τους ισχύοντες αυστηρούς κανονισμούς του IMO.

Συνεργάζεται με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και καταξιωμένα στο χώρο ερευνητικά κέντρα για να σχεδιάσει λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Έτσι ανοίγει τον δρόμο για να φέρει την αναπτυγμένη λύση στην αγορά και να εξασφαλίσει ευρεία υιοθέτηση.

Seal of excellence I IE-E

Seal of excellence I IE-E

Η εκμετάλλευση της απορριπτόμενης θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη...
Seal of excellence II HEAT MARINE

Seal of excellence II HEAT MARINE

Μία από τις κύριες ανάγκες των ναυτιλιακών εταιρειών είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας (energy efficiency)...
GreenCo

GreenCo

Η βιομάζα αποτελεί κατάλοιπο βιολογικής προέλευσης στη γεωργία και είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία συχνά...
ORC4SHIP

ORC4SHIP

Το έργο έχει ως τελικό στόχο την ανάπτυξη και το βέλτιστο σχεδιασμό ενός οργανικού κύκλου Rankine (ORC)...
TRI-MAX

TRI-MAX

Το ερευνητικό έργο TRI-MAX έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη, κατασκευή και πειραματική αξιολόγηση σε πραγματικό...
RES4BUILD

RES4BUILD

Το RES4BUILD συνδυάζει ένα σύνολο διαφορετικών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενσωματωμένων σε κτίρια...
MAFCS

MAFCS

Οι πρόσφατα θεσπισθέντες κανονισμοί της ναυτιλίας απαγορεύουν σταδιακά την καύση του κλασσικού βαρέως πετρελαίου (HFO)...
RES4LIVE

RES4LIVE

Το RES4LIVE αποτελεί ένα ερευνητικό έργο, το οποίο ενσωματώνει μια σειρά τεχνικών εργασιών και δράσεων, οι οποίες με τη σειρά τους....
0
Χρόνια Εμπειρίας
0
Σύνολο Πελατών
0
Ερευνητικά Προγράμματα
0
Παρουσία σε χώρες του εξωτερικού

Πρόσφατα Projects

PROJECT CRUISE SHIP Αναβάθμιση μονάδων AHU

Image

PROJECT SPS Αναβάθμιση μονάδας κλιματισμού

ARIADNE

PROJECT OIL/CHEMICAL TANKER SHIP Αναβάθμιση ψυκτικής μονάδας

Psyctotherm

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας