Ανάπτυξη / βελτίωση νέων προϊόντων

Ο στόχος του τμήματος R&D είναι να αναπτύξει και να παράγει ολοκληρωμένες, οικονομικά αποδοτικές και περιβαλλοντικά ευαίσθητες λύσεις. Όραμα του είναι να μειώσει τις εκπομπές  άνθρακα κατά την παραγωγή ενέργειας, αναπτύσσοντας ανταγωνιστικές λύσεις  προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών και των εγκαταστάσεων.

Συνεργάζεται με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και καταξιωμένα στο χώρο ερευνητικά κέντρα για να σχεδιάσει λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Έτσι ανοίγει τον δρόμο για να φέρει την αναπτυγμένη λύση στην αγορά και να εξασφαλίσει ευρεία υιοθέτηση.