Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιχειρηματική αποστολή των μελών της Ηemexpo στην Κωνσταντινούπολη,

με θέμα «Hellenic Maritime Equipment Manufacturers – Cooperation with Turkish Shipyards & Shipping companies».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την ελληνική Πρεσβεία, και έλαβε χώρα στις 23 Νοεμβρίου 2017.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες.