ΗΕΜΕΧΡΟ | MARTECMA Συνέδριο

Η PSYCTOTHERM συμμετείχε στο συνέδριο “Support the Local Industry Summit”.

Την παρουσίαση για την εταιρεία PSYCTOTHERM έκανε ο Παντελής Μπακάλης, Δρ. Μηχανολόγος - Μηχανικός, με θέμα: “New f-gases regulations for refrigerants”.

Το event διοργανώθηκε από την ΗΕΜΕΧΡΟ σε συνεργασία με την Martecma (Greece’s Marine Technical Managers Association) και την υποστήριξη της Newsfront / Naftiliaki.