Ψύξη & Κλιματισμός Πλοίων 

Κατασκευή στοιχείων

Αεροψυκτήρες

Συμπυκνωτές

Σχεδιασμός & κατασκευή στοιχείων 

unit cooler
   
 coils xoris fonto 2     coils xoris fonto 3